0 Comments

Jak utworzyć plik XML dla Google Zakupy?

Plik XML dla Google Zakupy – jak go utworzyć i zoptymalizować

Google Zakupy to potężne narzędzie, które umożliwia firmom promowanie swoich produktów w wynikach wyszukiwania Google. Aby skorzystać z tej funkcji, konieczne jest utworzenie pliku XML, który zawiera wszystkie informacje o produktach. W tym artykule dowiesz się, jak stworzyć taki plik i jak zoptymalizować go, aby zwiększyć widoczność swoich produktów w Google Zakupy.

Pierwszym krokiem jest wybranie odpowiedniego formatu pliku XML. Google Zakupy obsługuje dwa formaty: Google Merchant Center i Google Sheets. Jeśli masz już skonfigurowane konto w Google Merchant Center, zalecamy korzystanie z tego formatu. Jeśli jednak preferujesz prostsze rozwiązanie, możesz użyć Google Sheets.

Po wybraniu formatu pliku XML, należy zebrać wszystkie niezbędne informacje o produktach. W tym celu warto skonsultować się z zespołem marketingowym i sprawdzić, jakie dane są istotne dla Twojej branży. Pamiętaj, że im więcej szczegółów podasz o swoich produktach, tym większa szansa na to, że klienci znajdą je w wynikach wyszukiwania.

Kolejnym krokiem jest utworzenie pliku XML. Jeśli korzystasz z Google Merchant Center, możesz skorzystać z narzędzia do tworzenia plików XML, które jest dostępne w panelu administracyjnym. Jeśli używasz Google Sheets, możesz skorzystać z dodatku Merchant Center, który pozwoli Ci na eksportowanie danych do pliku XML.

Podczas tworzenia pliku XML ważne jest, aby zachować odpowiednią strukturę i formatowanie. Upewnij się, że wszystkie dane są poprawnie sformatowane i zgodne z wymaganiami Google Zakupy. Pamiętaj również o dodaniu odpowiednich znaczników, takich jak , czy , które pomogą Google zrozumieć, o czym jest Twój produkt.</p> <div style="clear:both; margin-top:0em; margin-bottom:1em;"><a href="https://goldin.pl/sprawdz-co-robi-twoja-konkurencja-w-google-ads/" target="_self" rel="dofollow" class="ud47b462e72aa0873a878cddc8466f1f5"><!-- INLINE RELATED POSTS 1/3 //--><style> .ud47b462e72aa0873a878cddc8466f1f5 , .ud47b462e72aa0873a878cddc8466f1f5 .postImageUrl , .ud47b462e72aa0873a878cddc8466f1f5 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .ud47b462e72aa0873a878cddc8466f1f5 , .ud47b462e72aa0873a878cddc8466f1f5:hover , .ud47b462e72aa0873a878cddc8466f1f5:visited , .ud47b462e72aa0873a878cddc8466f1f5:active { border:0!important; } .ud47b462e72aa0873a878cddc8466f1f5 .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .ud47b462e72aa0873a878cddc8466f1f5 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 2; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); } .ud47b462e72aa0873a878cddc8466f1f5:active , .ud47b462e72aa0873a878cddc8466f1f5:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .ud47b462e72aa0873a878cddc8466f1f5 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .ud47b462e72aa0873a878cddc8466f1f5 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .ud47b462e72aa0873a878cddc8466f1f5 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .ud47b462e72aa0873a878cddc8466f1f5 .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://goldin.pl/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .ud47b462e72aa0873a878cddc8466f1f5:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .ud47b462e72aa0873a878cddc8466f1f5 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .ud47b462e72aa0873a878cddc8466f1f5 .ud47b462e72aa0873a878cddc8466f1f5-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .ud47b462e72aa0873a878cddc8466f1f5:after { content: ""; display: block; clear: both; } </style><div class="centered-text-area"><div class="centered-text" style="float: left;"><div class="ud47b462e72aa0873a878cddc8466f1f5-content"><span class="ctaText">Akademia Wzrostu:</span>  <span class="postTitle">Sprawdź, co robi Twoja konkurencja w Google Ads</span></div></div></div><div class="ctaButton"></div></a></div><p>Po utworzeniu pliku XML warto go zoptymalizować, aby zwiększyć widoczność swoich produktów w Google Zakupy. Jednym z najważniejszych czynników jest wykorzystanie odpowiednich słów kluczowych. Przeprowadź badanie słów kluczowych i upewnij się, że używasz ich w tytułach, opisach i atrybutach produktów.</p> <p>Kolejnym czynnikiem, który wpływa na widoczność produktów w Google Zakupy, jest jakość zdjęć. Upewnij się, że Twoje zdjęcia są wysokiej jakości i dobrze przedstawiają produkt. Dodatkowo, nazwij pliki zdjęć odpowiednio, używając słów kluczowych.</p> <p>Ostatnim krokiem jest regularne aktualizowanie pliku XML. Jeśli dodajesz nowe produkty do swojej oferty lub zmieniasz istniejące, pamiętaj o aktualizacji pliku XML. Regularne aktualizacje pomogą utrzymać wysoką jakość danych i zapewnią, że Twoje produkty są zawsze widoczne w Google Zakupy.</p> <p>Tworzenie i zoptymalizowanie pliku XML dla Google Zakupy może być czasochłonne, ale jest to niezbędny krok, jeśli chcesz zwiększyć widoczność swoich produktów w wynikach wyszukiwania. Pamiętaj, że Google Zakupy to potężne narzędzie, które może przynieść wiele korzyści Twojej firmie. Dlatego warto poświęcić czas i wysiłek na stworzenie i zoptymalizowanie pliku XML.</p> <h1 id="wpaicg-krok-po-kroku-tworzenie-pliku-xml-dla-google-zakupy">Krok po kroku: Tworzenie pliku XML dla Google Zakupy</h1> <p>Plik XML dla Google Zakupy – jak go utworzyć i zoptymalizować</p> <p>Tworzenie pliku XML dla Google Zakupy może być nieco skomplikowane, ale nie martw się! W tym artykule krok po kroku pokażemy Ci, jak to zrobić. Będziemy również omawiać, jak zoptymalizować plik XML, aby Twoje produkty były lepiej widoczne w wynikach wyszukiwania Google Zakupy.</p> <p>Pierwszym krokiem jest wybranie odpowiedniego narzędzia do tworzenia pliku XML. Możesz skorzystać z różnych programów, takich jak Excel, Google Sheets lub specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania danymi produktowymi. Wybierz narzędzie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i umiejętnościom.</p> <p>Następnie musisz zebrać wszystkie niezbędne informacje o swoich produktach. To obejmuje nazwę produktu, opis, cenę, dostępność, link do strony produktu i wiele innych. Upewnij się, że wszystkie te dane są dokładne i aktualne.</p> <p>Kiedy już masz wszystkie informacje, możesz rozpocząć tworzenie pliku XML. Pamiętaj, że plik XML musi być zgodny z określonymi wymaganiami Google Zakupy. W przeciwnym razie Twoje produkty mogą nie zostać poprawnie wyświetlone w wynikach wyszukiwania.</p> <p>Ważne jest również, aby zoptymalizować plik XML, aby Twoje produkty były lepiej widoczne w wynikach wyszukiwania Google Zakupy. Możesz to zrobić poprzez dodanie odpowiednich słów kluczowych do nazw produktów i opisów. Pamiętaj jednak, że nie należy nadużywać słów kluczowych, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na widoczność Twoich produktów.</p> <p>Kolejnym krokiem jest przetestowanie pliku XML, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie. Możesz skorzystać z narzędzi dostępnych w Google Merchant Center, aby sprawdzić, czy plik XML jest zgodny z wymaganiami Google Zakupy.</p> <p>Gdy już upewnisz się, że plik XML jest poprawny, możesz go przesłać do Google Merchant Center. Pamiętaj, że musisz regularnie aktualizować plik XML, aby odzwierciedlał zmiany w Twoim asortymencie produktów.</p> <div style="clear:both; margin-top:0em; margin-bottom:1em;"><a href="https://goldin.pl/pochwaly-niedoceniona-superbron-nauczyciela/" target="_self" rel="dofollow" class="u68c7a743c71f6fdcaa3a2070f59b7cad"><!-- INLINE RELATED POSTS 2/3 //--><style> .u68c7a743c71f6fdcaa3a2070f59b7cad , .u68c7a743c71f6fdcaa3a2070f59b7cad .postImageUrl , .u68c7a743c71f6fdcaa3a2070f59b7cad .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u68c7a743c71f6fdcaa3a2070f59b7cad , .u68c7a743c71f6fdcaa3a2070f59b7cad:hover , .u68c7a743c71f6fdcaa3a2070f59b7cad:visited , .u68c7a743c71f6fdcaa3a2070f59b7cad:active { border:0!important; } .u68c7a743c71f6fdcaa3a2070f59b7cad .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .u68c7a743c71f6fdcaa3a2070f59b7cad { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 2; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); } .u68c7a743c71f6fdcaa3a2070f59b7cad:active , .u68c7a743c71f6fdcaa3a2070f59b7cad:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .u68c7a743c71f6fdcaa3a2070f59b7cad .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u68c7a743c71f6fdcaa3a2070f59b7cad .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u68c7a743c71f6fdcaa3a2070f59b7cad .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u68c7a743c71f6fdcaa3a2070f59b7cad .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://goldin.pl/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u68c7a743c71f6fdcaa3a2070f59b7cad:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .u68c7a743c71f6fdcaa3a2070f59b7cad .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u68c7a743c71f6fdcaa3a2070f59b7cad .u68c7a743c71f6fdcaa3a2070f59b7cad-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u68c7a743c71f6fdcaa3a2070f59b7cad:after { content: ""; display: block; clear: both; } </style><div class="centered-text-area"><div class="centered-text" style="float: left;"><div class="u68c7a743c71f6fdcaa3a2070f59b7cad-content"><span class="ctaText">Akademia Wzrostu:</span>  <span class="postTitle">Pochwały. Niedoceniona superbroń nauczyciela</span></div></div></div><div class="ctaButton"></div></a></div><p>Optymalizacja pliku XML dla Google Zakupy to nie tylko jednorazowe zadanie. Musisz stale monitorować wyniki i dostosowywać plik XML, aby zapewnić jak najlepszą widoczność Twoich produktów.</p> <p>Wnioski</p> <p>Tworzenie i zoptymalizowanie pliku XML dla Google Zakupy może być wyzwaniem, ale z odpowiednimi narzędziami i wiedzą możesz osiągnąć sukces. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest dokładność i aktualność danych, a także regularne monitorowanie i dostosowywanie pliku XML.</p> <p>Nie bój się eksperymentować i testować różnych strategii optymalizacji. Pamiętaj, że widoczność Twoich produktów w wynikach wyszukiwania Google Zakupy ma ogromne znaczenie dla sukcesu Twojego biznesu.</p> <h1 id="wpaicg-optymalizacja-pliku-xml-dla-google-zakupy-najlepsze-praktyki">Optymalizacja pliku XML dla Google Zakupy – najlepsze praktyki</h1> <p>Plik XML dla Google Zakupy – jak go utworzyć i zoptymalizować</p> <p>Plik XML jest niezwykle ważnym elementem w procesie optymalizacji sklepu internetowego dla Google Zakupy. Dzięki niemu możemy dostarczyć dokładne informacje o naszych produktach, co z kolei pozwoli na lepsze pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania. W tym artykule dowiesz się, jak stworzyć i zoptymalizować plik XML dla Google Zakupy, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty.</p> <p>Pierwszym krokiem jest oczywiście utworzenie pliku XML. Możemy to zrobić samodzielnie, korzystając z odpowiedniego oprogramowania lub skorzystać z gotowych narzędzi dostępnych online. Ważne jest, aby plik był zgodny z wymaganiami Google Zakupy, dlatego warto zapoznać się z ich dokumentacją przed rozpoczęciem pracy.</p> <p>Gdy już mamy gotowy plik XML, czas na jego optymalizację. Pierwszym krokiem jest upewnienie się, że wszystkie niezbędne informacje o produktach zostały uwzględnione. Należy podać nazwę produktu, opis, cenę, dostępność, a także link do strony produktu. Im dokładniejsze i bardziej szczegółowe informacje, tym lepiej.</p> <p>Kolejnym krokiem jest zoptymalizowanie atrybutów produktów. Warto skorzystać z odpowiednich słów kluczowych, które są popularne w wyszukiwarkach. Dobrze jest również uwzględnić różne warianty produktów, takie jak rozmiary, kolory czy modele. Dzięki temu nasze produkty będą bardziej widoczne dla potencjalnych klientów.</p> <p>Następnie należy zadbać o odpowiednie kategorie i podkategorie produktów. Google Zakupy posiada swoją własną strukturę kategorii, dlatego warto zapoznać się z ich listą i wybrać te najbardziej odpowiednie dla naszych produktów. Dzięki temu łatwiej będzie klientom znaleźć to, czego szukają.</p> <p>Kolejnym ważnym elementem jest zoptymalizowanie zdjęć produktów. Warto zadbać o ich jakość i odpowiednie rozmiary, aby były czytelne i atrakcyjne dla klientów. Dodatkowo, warto dodać odpowiednie tagi alt, które opisują zawartość zdjęcia. Dzięki temu Google będzie w stanie lepiej zrozumieć, o czym jest dany obrazek.</p> <p>Ostatnim krokiem jest regularne aktualizowanie pliku XML. Warto pamiętać, że nasz sklep internetowy może się zmieniać, a nowe produkty mogą być dodawane lub usuwane. Dlatego ważne jest, aby regularnie aktualizować plik XML i dostarczać Google najświeższe informacje o naszych produktach.</p> <p>Podsumowując, plik XML dla Google Zakupy jest niezwykle ważnym elementem optymalizacji sklepu internetowego. Dzięki niemu możemy dostarczyć dokładne informacje o naszych produktach, co przekłada się na lepsze pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania. Pamiętajmy o tworzeniu dokładnych i szczegółowych opisów produktów, zoptymalizowaniu atrybutów, odpowiednich kategoriach i podkategoriach, a także o regularnym aktualizowaniu pliku XML. Dzięki temu nasz sklep internetowy będzie bardziej widoczny dla potencjalnych klientów, co przekłada się na większą sprzedaż i sukces naszego biznesu.</p> <div style="clear:both; margin-top:0em; margin-bottom:1em;"><a href="https://goldin.pl/przekraczanie-poziomow-swiadomosci/" target="_self" rel="dofollow" class="uc5202f61a720dd5d429398c31287b86c"><!-- INLINE RELATED POSTS 3/3 //--><style> .uc5202f61a720dd5d429398c31287b86c , .uc5202f61a720dd5d429398c31287b86c .postImageUrl , .uc5202f61a720dd5d429398c31287b86c .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .uc5202f61a720dd5d429398c31287b86c , .uc5202f61a720dd5d429398c31287b86c:hover , .uc5202f61a720dd5d429398c31287b86c:visited , .uc5202f61a720dd5d429398c31287b86c:active { border:0!important; } .uc5202f61a720dd5d429398c31287b86c .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .uc5202f61a720dd5d429398c31287b86c { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 2; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); } .uc5202f61a720dd5d429398c31287b86c:active , .uc5202f61a720dd5d429398c31287b86c:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .uc5202f61a720dd5d429398c31287b86c .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .uc5202f61a720dd5d429398c31287b86c .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .uc5202f61a720dd5d429398c31287b86c .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .uc5202f61a720dd5d429398c31287b86c .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://goldin.pl/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .uc5202f61a720dd5d429398c31287b86c:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .uc5202f61a720dd5d429398c31287b86c .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .uc5202f61a720dd5d429398c31287b86c .uc5202f61a720dd5d429398c31287b86c-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .uc5202f61a720dd5d429398c31287b86c:after { content: ""; display: block; clear: both; } </style><div class="centered-text-area"><div class="centered-text" style="float: left;"><div class="uc5202f61a720dd5d429398c31287b86c-content"><span class="ctaText">Akademia Wzrostu:</span>  <span class="postTitle">Przekraczanie poziomów świadomości</span></div></div></div><div class="ctaButton"></div></a></div><h1 id="wpaicg-jak-zoptymalizowac-plik-xml-dla-google-zakupy-i-zwiekszyc-widocznosc-produktow">Jak zoptymalizować plik XML dla Google Zakupy i zwiększyć widoczność produktów?</h1> <p>Plik XML dla Google Zakupy – jak go utworzyć i zoptymalizować</p> <p>Plik XML jest niezwykle ważnym elementem w procesie zoptymalizowania widoczności produktów w Google Zakupy. Dzięki niemu możemy dostarczyć dokładne informacje o naszych produktach, co z kolei pozwoli na lepsze pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania. W tym artykule dowiesz się, jak utworzyć i zoptymalizować plik XML, aby zwiększyć widoczność swoich produktów.</p> <p>Pierwszym krokiem jest oczywiście utworzenie pliku XML. Możemy to zrobić samodzielnie, korzystając z odpowiedniego oprogramowania lub skorzystać z gotowych narzędzi dostępnych online. Ważne jest, aby plik był zgodny z wymaganiami Google Zakupy, dlatego warto zapoznać się z ich dokumentacją przed rozpoczęciem pracy.</p> <p>Gdy już mamy utworzony plik XML, czas na jego zoptymalizowanie. Kluczowym elementem jest odpowiednie wypełnienie pól, takich jak nazwa produktu, opis, cena, dostępność, marka, kategoria itp. Pamiętajmy, że im bardziej szczegółowe informacje podamy, tym większa szansa na lepsze pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania.</p> <p>Ważnym aspektem zoptymalizacji pliku XML jest również dodanie odpowiednich atrybutów, takich jak identyfikator produktu (ID), link do obrazka, link do strony produktu, kod EAN itp. Te dodatkowe informacje pomogą Google Zakupy lepiej zrozumieć nasze produkty i wyświetlić je w odpowiednich kategoriach.</p> <p>Kolejnym krokiem jest regularne aktualizowanie pliku XML. Pamiętajmy, że nasza oferta produktowa może się zmieniać, a więc warto regularnie sprawdzać, czy plik jest aktualny i czy zawiera wszystkie niezbędne informacje. Aktualizacja pliku pozwoli na bieżąco informować Google Zakupy o nowych produktach, zmianach cenowych itp.</p> <p>Nie zapominajmy również o optymalizacji samego pliku XML. Możemy to zrobić poprzez odpowiednie formatowanie kodu, usuwanie zbędnych znaków, kompresję pliku itp. Im bardziej zoptymalizowany będzie nasz plik XML, tym szybciej zostanie zindeksowany przez Google Zakupy i tym lepiej będzie wyświetlany w wynikach wyszukiwania.</p> <p>Warto również pamiętać o zastosowaniu zdań przejściowych, które płynnie przechodzą z jednego pomysłu na kolejny. Dzięki nim czytelnik będzie mógł łatwo śledzić nasz artykuł i zrozumieć wszystkie przedstawione w nim informacje.</p> <p>Podsumowując, plik XML dla Google Zakupy jest niezwykle ważnym narzędziem w procesie zoptymalizowania widoczności produktów. Utworzenie i zoptymalizowanie pliku wymaga pewnej wiedzy i staranności, ale efekty mogą być znaczące. Dlatego warto poświęcić trochę czasu na naukę i dostosowanie pliku XML do wymagań Google Zakupy. Pamiętajmy również o regularnej aktualizacji pliku i optymalizacji jego zawartości. Dzięki temu nasze produkty będą lepiej widoczne w wynikach wyszukiwania, co przekłada się na większą szansę na zwiększenie sprzedaży.</p> </div><!-- /entry-content --> <div class="tag-social"> <div class="goal-social-share"> <div class="bo-social-icons bo-sicolor social-radius-rounded"> <span class="title">Share Link: </span> </div> </div> </div> </div> </div> <nav class="navigation post-navigation"> <h3 class="screen-reader-text">Post navigation</h3> <div class="nav-links clearfix"> <a href="https://goldin.pl/jak-zalozyc-bloga-na-wordpressie-sprawdz-ile-to-kosztuje/" rel="prev"><div class="media"><div class="wrapper-title-meta media-body"><span class="meta-nav">Previous</span><span class="post-title">Jak założyć bloga na WordPressie? Sprawdź, ile to kosztuje</span></div></div></a><a href="https://goldin.pl/google-zakupy-i-reklama-produktowa-pla-jak-sprzedawac-wiecej/" rel="next"><div class="media"><div class="wrapper-title-meta media-body"><span class="meta-nav">Next</span><span></span><span class="post-title">Google Zakupy i reklama produktowa PLA – jak sprzedawać więcej?</span></div></div></a> </div><!-- .nav-links --> </nav><!-- .navigation --> </article><div id="comments" class="comments-area"> <div class="commentform reset-button-default"> <div class="clearfix"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title"><h4 class="title">Leave a Comment</h4> <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/plik-xml-dla-google-zakupy-jak-go-utworzyc-i-zoptymalizowac/#respond" style="display:none;">Anuluj pisanie odpowiedzi</a></small></h3><form action="https://goldin.pl/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><div class="form-group h-info">Your email address will not be published.</div><div class="row"><div class="col-sm-12 col-xs-12"><div class="form-group "> <input type="text" name="author" placeholder="Twoje imię*" class="form-control" id="author" value="" aria-required='true' /> </div></div> <div class="col-sm-12 col-xs-12"><div class="form-group "> <input id="email" name="email" placeholder="Twój adres e-mail*" class="form-control" type="text" value="" aria-required='true' /> </div></div> <div class="col-xs-12"><div class="form-group "> <input id="website" name="website" placeholder="Website" class="form-control" type="text" value="" aria-required='true' /> </div></div></div> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Zapisz moje dane, adres e-mail i witrynę w przeglądarce aby wypełnić dane podczas pisania kolejnych komentarzy.</label></p> <div class="form-group space-comment"> <textarea rows="7" placeholder="Your Comment" id="comment" class="form-control" name="comment" aria-required='true'></textarea> </div><p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="btn btn-theme " class="submit" value="Post Comment" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='17635' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form> </div><!-- #respond --> </div> </div> </div><!-- .comments-area --> <div class="related-posts"> <h4 class="title"> <span>Related Posts</span> </h4> <div class="related-posts-content widget-content"> <div class="slick-carousel" data-carousel="slick" data-smallmedium="2" data-extrasmall="1" data-items="2" data-pagination="false" data-nav="true"> <div class="item"> <article class="post post-layout post-grid-v3 post-14510 type-post status-publish format-standard hentry category-akademia-wzrostu"> <div class="top-image image"> <div class="content"> <div class="post-info"> <div class="top-info"> <div class="list-categories"><a href="https://goldin.pl/category/akademia-wzrostu/" class="categories-name">Akademia wzrostu</a></div> </div> <h4 class="entry-title"> <a href="https://goldin.pl/praca-online-jak-zarabiac-przez-internet/">Praca online – jak zarabiać przez internet?</a> </h4> <div class="description">Jak skutecznie zarabiać przez internet Praca online – jak zarabiać przez internet? W dzisiejszych ...</div> <div class="flex-middle"> <div class="flex"> <a class="readmore " href="https://goldin.pl/praca-online-jak-zarabiac-przez-internet/"> Czytaj dalej <i class="fas fa-angle-double-right" aria-hidden="true"></i> </a> </div> <div class="flex ali-right"> <a href="https://goldin.pl/praca-online-jak-zarabiac-przez-internet/ " class="blog-time"> </a> </div> </div> </div> </div> </div> </article> </div> <div class="item"> <article class="post post-layout post-grid-v3 post-14511 type-post status-publish format-standard hentry category-akademia-wzrostu"> <div class="top-image image"> <div class="content"> <div class="post-info"> <div class="top-info"> <div class="list-categories"><a href="https://goldin.pl/category/akademia-wzrostu/" class="categories-name">Akademia wzrostu</a></div> </div> <h4 class="entry-title"> <a href="https://goldin.pl/pomysl-na-biznes-wlasna-firma-biznes-plan/">Pomysł na biznes, własna firma, biznes plan</a> </h4> <div class="description">Jak znaleźć pomysł na biznes? Pomysł na biznes, własna firma, biznes plan W dzisiejszych ...</div> <div class="flex-middle"> <div class="flex"> <a class="readmore " href="https://goldin.pl/pomysl-na-biznes-wlasna-firma-biznes-plan/"> Czytaj dalej <i class="fas fa-angle-double-right" aria-hidden="true"></i> </a> </div> <div class="flex ali-right"> <a href="https://goldin.pl/pomysl-na-biznes-wlasna-firma-biznes-plan/ " class="blog-time"> </a> </div> </div> </div> </div> </div> </article> </div> <div class="item"> <article class="post post-layout post-grid-v3 post-14512 type-post status-publish format-standard hentry category-akademia-wzrostu"> <div class="top-image image"> <div class="content"> <div class="post-info"> <div class="top-info"> <div class="list-categories"><a href="https://goldin.pl/category/akademia-wzrostu/" class="categories-name">Akademia wzrostu</a></div> </div> <h4 class="entry-title"> <a href="https://goldin.pl/pomysly-na-biznes-2023-10-najlepszych-pomyslow/">Pomysły na biznes 2023 – 10 najlepszych pomysłów</a> </h4> <div class="description">Innowacyjne rozwiązania dla branży e-commerce w 2023 roku Pomysły na biznes 2023 – 10 ...</div> <div class="flex-middle"> <div class="flex"> <a class="readmore " href="https://goldin.pl/pomysly-na-biznes-2023-10-najlepszych-pomyslow/"> Czytaj dalej <i class="fas fa-angle-double-right" aria-hidden="true"></i> </a> </div> <div class="flex ali-right"> <a href="https://goldin.pl/pomysly-na-biznes-2023-10-najlepszych-pomyslow/ " class="blog-time"> </a> </div> </div> </div> </div> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div><!-- #content --> </div><!-- #primary --> </div> <div class="col-md-4 col-sm-12 col-xs-12 pull-right"> <aside class="sidebar sidebar-right" itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/WPSideBar"> <div class="close-sidebar-btn hidden-lg hidden-md"><i class="ti-close"></i> <span>Close</span></div> <aside class="widget widget_goal_search"><h2 class="widget-title"><span>Szukaj</span></h2><div class="widget-search widget-content"> <form action="https://goldin.pl/" method="get"> <div class="input-group"> <input type="text" placeholder="Szukaj" name="s" class="goal-search form-control"/> <span class="input-group-btn"> <button type="submit" class="btn btn-sm btn-search"><i class="fa-search fa"></i></button> </span> </div> <input type="hidden" name="post_type" value="post" class="post_type" /> </form> </div></aside><aside class="widget widget_categories"><h2 class="widget-title"><span>Kategorie</span></h2> <ul> <li class="cat-item cat-item-131"><a href="https://goldin.pl/category/akademia-wzrostu/">Akademia wzrostu</a> (4 195) </li> </ul> </aside><aside class="widget widget_goal_recent_post"><h2 class="widget-title"><span>Najnowsze wpisy</span></h2><div class="post-widget"> <ul class="posts-list"> <li> <article class="post post-list"> <div class="entry-content flex-middle"> <div class="content-info"> <h4 class="entry-title"> <a href="https://goldin.pl/praca-online-jak-zarabiac-przez-internet/">Praca online – jak zarabiać przez </a> </h4> <div class="top-info"> <a href="https://goldin.pl/praca-online-jak-zarabiac-przez-internet/"></a> </div> </div> </div> </article> </li> <li> <article class="post post-list"> <div class="entry-content flex-middle"> <div class="content-info"> <h4 class="entry-title"> <a href="https://goldin.pl/pomysl-na-biznes-wlasna-firma-biznes-plan/">Pomysł na biznes, własna firma, biznes </a> </h4> <div class="top-info"> <a href="https://goldin.pl/pomysl-na-biznes-wlasna-firma-biznes-plan/"></a> </div> </div> </div> </article> </li> <li> <article class="post post-list"> <div class="entry-content flex-middle"> <div class="content-info"> <h4 class="entry-title"> <a href="https://goldin.pl/pomysly-na-biznes-2023-10-najlepszych-pomyslow/">Pomysły na biznes 2023 – 10 </a> </h4> <div class="top-info"> <a href="https://goldin.pl/pomysly-na-biznes-2023-10-najlepszych-pomyslow/"></a> </div> </div> </div> </article> </li> <li> <article class="post post-list"> <div class="entry-content flex-middle"> <div class="content-info"> <h4 class="entry-title"> <a href="https://goldin.pl/biznes-w-domu-15-ciekawych-pomyslow/">Biznes w domu – 15 ciekawych </a> </h4> <div class="top-info"> <a href="https://goldin.pl/biznes-w-domu-15-ciekawych-pomyslow/"></a> </div> </div> </div> </article> </li> <li> <article class="post post-list"> <div class="entry-content flex-middle"> <div class="content-info"> <h4 class="entry-title"> <a href="https://goldin.pl/franczyza-na-czym-polega-i-czy-warto/">Franczyza – na czym polega i </a> </h4> <div class="top-info"> <a href="https://goldin.pl/franczyza-na-czym-polega-i-czy-warto/"></a> </div> </div> </div> </article> </li> <li> <article class="post post-list"> <div class="entry-content flex-middle"> <div class="content-info"> <h4 class="entry-title"> <a href="https://goldin.pl/dochodowy-biznes-bez-wkladu-wlasnego-najlepsze-pomysly/">Dochodowy biznes bez wkładu własnego – </a> </h4> <div class="top-info"> <a href="https://goldin.pl/dochodowy-biznes-bez-wkladu-wlasnego-najlepsze-pomysly/"></a> </div> </div> </div> </article> </li> <li> <article class="post post-list"> <div class="entry-content flex-middle"> <div class="content-info"> <h4 class="entry-title"> <a href="https://goldin.pl/7-najlepszych-pomyslow-na-biznes-w-internecie/">7 najlepszych pomysłów na biznes w </a> </h4> <div class="top-info"> <a href="https://goldin.pl/7-najlepszych-pomyslow-na-biznes-w-internecie/"></a> </div> </div> </div> </article> </li> <li> <article class="post post-list"> <div class="entry-content flex-middle"> <div class="content-info"> <h4 class="entry-title"> <a href="https://goldin.pl/jaki-biznes-na-wsi-pomysly-i-inspiracje-dla-firm/">Jaki biznes na wsi – pomysły </a> </h4> <div class="top-info"> <a href="https://goldin.pl/jaki-biznes-na-wsi-pomysly-i-inspiracje-dla-firm/"></a> </div> </div> </div> </article> </li> <li> <article class="post post-list"> <div class="entry-content flex-middle"> <div class="content-info"> <h4 class="entry-title"> <a href="https://goldin.pl/12-pomyslow-na-firme-jednoosobowa/">12 pomysłów na firmę jednoosobową</a> </h4> <div class="top-info"> <a href="https://goldin.pl/12-pomyslow-na-firme-jednoosobowa/"></a> </div> </div> </div> </article> </li> <li> <article class="post post-list"> <div class="entry-content flex-middle"> <div class="content-info"> <h4 class="entry-title"> <a href="https://goldin.pl/praca-przez-internet-dla-mlodziezy-i-nieletnich/">Praca przez internet dla młodzieży i </a> </h4> <div class="top-info"> <a href="https://goldin.pl/praca-przez-internet-dla-mlodziezy-i-nieletnich/"></a> </div> </div> </div> </article> </li> <li> <article class="post post-list"> <div class="entry-content flex-middle"> <div class="content-info"> <h4 class="entry-title"> <a href="https://goldin.pl/jak-zalozyc-wlasny-sklep-internetowy-i-na-nim-zarabiac/">Jak założyć własny sklep internetowy i </a> </h4> <div class="top-info"> <a href="https://goldin.pl/jak-zalozyc-wlasny-sklep-internetowy-i-na-nim-zarabiac/"></a> </div> </div> </div> </article> </li> <li> <article class="post post-list"> <div class="entry-content flex-middle"> <div class="content-info"> <h4 class="entry-title"> <a href="https://goldin.pl/najciekawsze-pomysly-na-biznes-w-internecie/">Najciekawsze pomysły na biznes w internecie</a> </h4> <div class="top-info"> <a href="https://goldin.pl/najciekawsze-pomysly-na-biznes-w-internecie/"></a> </div> </div> </div> </article> </li> <li> <article class="post post-list"> <div class="entry-content flex-middle"> <div class="content-info"> <h4 class="entry-title"> <a href="https://goldin.pl/10-pomyslow-na-kobiecy-biznes-dla-mam-i-nie-tylko/">10 pomysłów na kobiecy biznes – </a> </h4> <div class="top-info"> <a href="https://goldin.pl/10-pomyslow-na-kobiecy-biznes-dla-mam-i-nie-tylko/"></a> </div> </div> </div> </article> </li> <li> <article class="post post-list"> <div class="entry-content flex-middle"> <div class="content-info"> <h4 class="entry-title"> <a href="https://goldin.pl/najlepsze-pomysly-na-biznes-internetowy-dla-mlodych/">Najlepsze pomysły na biznes internetowy dla </a> </h4> <div class="top-info"> <a href="https://goldin.pl/najlepsze-pomysly-na-biznes-internetowy-dla-mlodych/"></a> </div> </div> </div> </article> </li> <li> <article class="post post-list"> <div class="entry-content flex-middle"> <div class="content-info"> <h4 class="entry-title"> <a href="https://goldin.pl/zaloz-wlasny-sklep-internetowy-i-zacznij-sprzedawac-oraz-zarabiac/">Załóż własny sklep internetowy i zacznij </a> </h4> <div class="top-info"> <a href="https://goldin.pl/zaloz-wlasny-sklep-internetowy-i-zacznij-sprzedawac-oraz-zarabiac/"></a> </div> </div> </div> </article> </li> <li> <article class="post post-list"> <div class="entry-content flex-middle"> <div class="content-info"> <h4 class="entry-title"> <a href="https://goldin.pl/najlepsze-pomysly-na-biznes-w-maly-miescie/">Najlepsze pomysły na biznes w mały </a> </h4> <div class="top-info"> <a href="https://goldin.pl/najlepsze-pomysly-na-biznes-w-maly-miescie/"></a> </div> </div> </div> </article> </li> <li> <article class="post post-list"> <div class="entry-content flex-middle"> <div class="content-info"> <h4 class="entry-title"> <a href="https://goldin.pl/raport-najlepszych-firm-franczyzowych-na-swiecie/">Raport najlepszych firm franczyzowych na świecie</a> </h4> <div class="top-info"> <a href="https://goldin.pl/raport-najlepszych-firm-franczyzowych-na-swiecie/"></a> </div> </div> </div> </article> </li> <li> <article class="post post-list"> <div class="entry-content flex-middle"> <div class="content-info"> <h4 class="entry-title"> <a href="https://goldin.pl/najlepsze-pomysly-na-biznes-z-minimalnym-wkladem/">Najlepsze pomysły na biznes z minimalnym </a> </h4> <div class="top-info"> <a href="https://goldin.pl/najlepsze-pomysly-na-biznes-z-minimalnym-wkladem/"></a> </div> </div> </div> </article> </li> <li> <article class="post post-list"> <div class="entry-content flex-middle"> <div class="content-info"> <h4 class="entry-title"> <a href="https://goldin.pl/10-pomyslow-na-maly-biznes-ktory-da-duze-pieniadze/">10 pomysłów na mały biznes, który </a> </h4> <div class="top-info"> <a href="https://goldin.pl/10-pomyslow-na-maly-biznes-ktory-da-duze-pieniadze/"></a> </div> </div> </div> </article> </li> <li> <article class="post post-list"> <div class="entry-content flex-middle"> <div class="content-info"> <h4 class="entry-title"> <a href="https://goldin.pl/jakie-biznesy-mozna-stworzyc-z-kapitalem-do-50-tysiecy-zlotych/">Jakie biznesy można stworzyć z kapitałem </a> </h4> <div class="top-info"> <a href="https://goldin.pl/jakie-biznesy-mozna-stworzyc-z-kapitalem-do-50-tysiecy-zlotych/"></a> </div> </div> </div> </article> </li> <li> <article class="post post-list"> <div class="entry-content flex-middle"> <div class="content-info"> <h4 class="entry-title"> <a href="https://goldin.pl/franczyza-bez-lokalu-czy-to-mozliwe/">Franczyza bez lokalu – czy to </a> </h4> <div class="top-info"> <a href="https://goldin.pl/franczyza-bez-lokalu-czy-to-mozliwe/"></a> </div> </div> </div> </article> </li> <li> <article class="post post-list"> <div class="entry-content flex-middle"> <div class="content-info"> <h4 class="entry-title"> <a href="https://goldin.pl/franczyza-czy-wlasny-sklep-co-bardziej-dochodowe/">Franczyza czy własny sklep – co </a> </h4> <div class="top-info"> <a href="https://goldin.pl/franczyza-czy-wlasny-sklep-co-bardziej-dochodowe/"></a> </div> </div> </div> </article> </li> <li> <article class="post post-list"> <div class="entry-content flex-middle"> <div class="content-info"> <h4 class="entry-title"> <a href="https://goldin.pl/skad-wziac-dofinansowanie-na-rozwoj-firmy/">Skąd wziąć dofinansowanie na rozwój firmy?</a> </h4> <div class="top-info"> <a href="https://goldin.pl/skad-wziac-dofinansowanie-na-rozwoj-firmy/"></a> </div> </div> </div> </article> </li> </ul> </div> </aside><aside class="widget widget_archive"><h2 class="widget-title"><span>Archiwa</span></h2> <ul> <li><a href='https://goldin.pl/2023/09/'>wrzesień 2023</a></li> <li><a href='https://goldin.pl/2023/08/'>sierpień 2023</a></li> </ul> </aside><aside class="widget widget_recent_comments"><h2 class="widget-title"><span>Najnowsze komentarze</span></h2><ul id="recentcomments"><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link"><a href="https://www.scoop.it/topic/wydawnictwo-goldin/p/4147328705/2023/09/25/nikt-nie-ma-wystarczajacej-mocy-by-roztrzaskac-twoje-marzenia-chyba-ze-komus-dasz-taka-moc" class="url" rel="ugc external nofollow">Nikt nie ma wystarczającej mocy, by roztrzaskać...</a></span> - <a href="https://goldin.pl/nikt-nie-ma-wystarczajacej-mocy-by-roztrzaskac-twoje-marzenia-chyba-ze-komus-dasz-taka-moc/#comment-726">Nikt nie ma wystarczającej mocy, by roztrzaskać twoje marzenia. Chyba, że komuś dasz taką moc.</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link"><a href="https://www.scoop.it/topic/wydawnictwo-goldin/p/4147328697/2023/09/25/odnajdz-siebie-w-s-uzeniu-innym" class="url" rel="ugc external nofollow">Odnajdź siebie w służeniu innym. | Wydawnictwo ...</a></span> - <a href="https://goldin.pl/odnajdz-siebie-w-sluzeniu-innym/#comment-725">Odnajdź siebie w służeniu innym.</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link"><a href="https://www.scoop.it/topic/wydawnictwo-goldin/p/4147329453/2023/09/25/to-w-akcie-dawania-otwieraja-sie-kana-y-ktorymi-mozemy-otrzymywac" class="url" rel="ugc external nofollow">To w akcie dawania otwierają się kanały, kt&oac...</a></span> - <a href="https://goldin.pl/to-w-akcie-dawania-otwieraja-sie-kanaly-ktorymi-mozemy-otrzymywac/#comment-724">To w akcie dawania otwierają się kanały, którymi możemy otrzymywać.</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">WojciechJankowski77</span> - <a href="https://goldin.pl/ksiazka/zycie-jest-cudem-marina-sky/#comment-646">Życie jest cudem – Marina Sky</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">DamianSobolewski</span> - <a href="https://goldin.pl/ksiazka/zycie-jest-cudem-marina-sky/#comment-645">Życie jest cudem – Marina Sky</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">KrzysztofSadowski12</span> - <a href="https://goldin.pl/ksiazka/zycie-jest-cudem-marina-sky/#comment-644">Życie jest cudem – Marina Sky</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">AgataMazurek74</span> - <a href="https://goldin.pl/ksiazka/zycie-jest-cudem-marina-sky/#comment-643">Życie jest cudem – Marina Sky</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">Katarzyna</span> - <a href="https://goldin.pl/ksiazka/zycie-jest-cudem-marina-sky/#comment-642">Życie jest cudem – Marina Sky</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">DamianStolarz</span> - <a href="https://goldin.pl/ksiazka/sztuka-zdobywania-pieniedzy-martin-garix/#comment-641">Sztuka zdobywania pieniędzy – Martin Garix</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">PawełDuda35</span> - <a href="https://goldin.pl/ksiazka/sztuka-zdobywania-pieniedzy-martin-garix/#comment-640">Sztuka zdobywania pieniędzy – Martin Garix</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">KingaPiotrowska30</span> - <a href="https://goldin.pl/ksiazka/sztuka-zdobywania-pieniedzy-martin-garix/#comment-639">Sztuka zdobywania pieniędzy – Martin Garix</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">KamilZawisza</span> - <a href="https://goldin.pl/ksiazka/sztuka-zdobywania-pieniedzy-martin-garix/#comment-638">Sztuka zdobywania pieniędzy – Martin Garix</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">NataliaKrawczyk66</span> - <a href="https://goldin.pl/ksiazka/sztuka-zdobywania-pieniedzy-martin-garix/#comment-637">Sztuka zdobywania pieniędzy – Martin Garix</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">RobertKowalczyk</span> - <a href="https://goldin.pl/ksiazka/sztuka-zdobywania-pieniedzy-martin-garix/#comment-636">Sztuka zdobywania pieniędzy – Martin Garix</a></li></ul></aside> </aside> </div> </div> </section> </div><!-- .site-content --> <div id="goal-footer" class="goal-footer footer-builder-wrapper hidden-xs hidden-sm footer-1"><div class="goal-footer-inner"> <div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="550" class="elementor elementor-550" data-elementor-post-type="goal_footer"> <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-9cbba0e elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="9cbba0e" data-element_type="section"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-default"> <div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-9b1ba0e" data-id="9b1ba0e" data-element_type="column"> <div class="elementor-widget-wrap"> </div> </div> </div> </section> <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-89ebc4c elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="89ebc4c" data-element_type="section"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-default"> <div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-291d853" data-id="291d853" data-element_type="column"> <div class="elementor-widget-wrap"> </div> </div> </div> </section> <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-3447fdd elementor-section-stretched elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="3447fdd" data-element_type="section" data-settings="{"stretch_section":"section-stretched","background_background":"classic"}"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-default"> <div class="elementor-column elementor-col-33 elementor-top-column elementor-element elementor-element-e576143" data-id="e576143" data-element_type="column"> <div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated"> <div class="elementor-element elementor-element-f7ea330 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-elecgreen_nav_menu" data-id="f7ea330" data-element_type="widget" data-widget_type="elecgreen_nav_menu.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="widget-nav-menu style1"> <h2 class="widget-title">Wydawnictwo Goldin</h2> <div class="widget-content"> <div class="menu-footer-1-container"><ul id="menu-footer-1" class="menu"><li id="menu-item-29010" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-29010"><a href="https://goldin.pl/dla-autorow/">Informacje dla autorów</a></li> <li id="menu-item-14011" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-14011"><a href="https://goldin.pl/misja">Misja wydawnictwa</a></li> <li id="menu-item-14015" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-14015"><a href="https://goldin.pl/gwarancja">Gwarancja satysfakcji</a></li> <li id="menu-item-14014" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-14014"><a href="https://goldin.pl/platnosci-dostawa">Płatności oraz dostawa</a></li> <li id="menu-item-14013" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-14013"><a href="https://goldin.pl/polityka-prywatnosci">Polityka prywatności</a></li> <li id="menu-item-14012" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-14012"><a href="https://goldin.pl/regulamin">Regulamin księgarni</a></li> <li id="menu-item-14010" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-14010"><a href="https://goldin.pl/kontakt">Dane kontaktowe</a></li> </ul></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="elementor-column elementor-col-33 elementor-top-column elementor-element elementor-element-e4c1af9" data-id="e4c1af9" data-element_type="column"> <div class="elementor-widget-wrap"> </div> </div> <div class="elementor-column elementor-col-33 elementor-top-column elementor-element elementor-element-4d1d649" data-id="4d1d649" data-element_type="column"> <div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated"> <div class="elementor-element elementor-element-6c810c7 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-image" data-id="6c810c7" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default"> <div class="elementor-widget-container"> <style>/*! elementor - v3.21.0 - 08-05-2024 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=".svg"]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}</style> <img width="1312" height="319" src="https://goldin.pl/wp-content/uploads/2021/03/tpay-2-1.png" class="attachment-2048x2048 size-2048x2048 wp-image-29611" alt="" srcset="https://goldin.pl/wp-content/uploads/2021/03/tpay-2-1.png 1312w, https://goldin.pl/wp-content/uploads/2021/03/tpay-2-1-300x73.png 300w, https://goldin.pl/wp-content/uploads/2021/03/tpay-2-1-1024x249.png 1024w, https://goldin.pl/wp-content/uploads/2021/03/tpay-2-1-768x187.png 768w, https://goldin.pl/wp-content/uploads/2021/03/tpay-2-1-18x4.png 18w, https://goldin.pl/wp-content/uploads/2021/03/tpay-2-1-600x146.png 600w" sizes="(max-width: 1312px) 100vw, 1312px" /> </div> </div> </div> </div> </div> </section> <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-d5fc8f2 elementor-section-stretched elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="d5fc8f2" data-element_type="section" data-settings="{"stretch_section":"section-stretched","background_background":"classic"}"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-default"> <div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-30b2f98" data-id="30b2f98" data-element_type="column"> <div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated"> <section class="elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-db544a0 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="db544a0" data-element_type="section" data-settings="{"background_background":"classic"}"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-default"> <div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-69014e9" data-id="69014e9" data-element_type="column"> <div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated"> <div class="elementor-element elementor-element-a28ab4b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a28ab4b" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <style>/*! elementor - v3.21.0 - 08-05-2024 */ .elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#69727d;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#69727d;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}</style> <div class="clearfix">Wydawnictwo Goldin.pl © -2024 Wszystkie prawa zastrzeżone.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> </div> </div> </div> </section> </div> </div></div> </div><!-- .site --> <script> var wpaicgUserLoggedIn = false; </script> <template id="tp-language" data-tp-language="pl_PL"></template> <script type='text/javascript'> const lazyloadRunObserver = () => { const lazyloadBackgrounds = document.querySelectorAll( `.e-con.e-parent:not(.e-lazyloaded)` ); const lazyloadBackgroundObserver = new IntersectionObserver( ( entries ) => { entries.forEach( ( entry ) => { if ( entry.isIntersecting ) { let lazyloadBackground = entry.target; if( lazyloadBackground ) { lazyloadBackground.classList.add( 'e-lazyloaded' ); } lazyloadBackgroundObserver.unobserve( entry.target ); } }); }, { rootMargin: '200px 0px 200px 0px' } ); lazyloadBackgrounds.forEach( ( lazyloadBackground ) => { lazyloadBackgroundObserver.observe( lazyloadBackground ); } ); }; const events = [ 'DOMContentLoaded', 'elementor/lazyload/observe', ]; events.forEach( ( event ) => { document.addEventListener( event, lazyloadRunObserver ); } ); </script> <script type='text/javascript'> (function () { var c = document.body.className; c = c.replace(/woocommerce-no-js/, 'woocommerce-js'); document.body.className = c; })(); </script> <div class="pswp" tabindex="-1" role="dialog" aria-hidden="true"> <div class="pswp__bg"></div> <div class="pswp__scroll-wrap"> <div class="pswp__container"> <div class="pswp__item"></div> <div class="pswp__item"></div> <div class="pswp__item"></div> </div> <div class="pswp__ui pswp__ui--hidden"> <div class="pswp__top-bar"> <div class="pswp__counter"></div> <button class="pswp__button pswp__button--close" aria-label="Zamknij (Esc)"></button> <button class="pswp__button pswp__button--share" aria-label="Udostępnij"></button> <button class="pswp__button pswp__button--fs" aria-label="Przełącz tryb pełnoekranowy"></button> <button class="pswp__button pswp__button--zoom" aria-label="Powiększ/zmniejsz"></button> <div class="pswp__preloader"> <div class="pswp__preloader__icn"> <div class="pswp__preloader__cut"> <div class="pswp__preloader__donut"></div> </div> </div> </div> </div> <div class="pswp__share-modal pswp__share-modal--hidden pswp__single-tap"> <div class="pswp__share-tooltip"></div> </div> <button class="pswp__button pswp__button--arrow--left" aria-label="Poprzedni (strzałka w lewo)"></button> <button class="pswp__button pswp__button--arrow--right" aria-label="Następny (strzałka w prawo)"></button> <div class="pswp__caption"> <div class="pswp__caption__center"></div> </div> </div> </div> </div> <link rel='stylesheet' id='elementor-post-80-css' href='https://goldin.pl/wp-content/uploads/elementor/css/post-80.css?ver=1711743286' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='elementor-post-550-css' href='https://goldin.pl/wp-content/uploads/elementor/css/post-550.css?ver=1711743287' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='photoswipe-css' href='https://goldin.pl/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/photoswipe/photoswipe.min.css?ver=8.7.0' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='photoswipe-default-skin-css' href='https://goldin.pl/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/photoswipe/default-skin/default-skin.min.css?ver=8.7.0' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='elementor-icons-css' href='https://goldin.pl/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/css/elementor-icons.min.css?ver=5.29.0' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='swiper-css' href='https://goldin.pl/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/swiper/v8/css/swiper.min.css?ver=8.4.5' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='elementor-post-348-css' href='https://goldin.pl/wp-content/uploads/elementor/css/post-348.css?ver=1711743287' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='elementor-pro-css' href='https://goldin.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend-lite.min.css?ver=3.16.2' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='google-fonts-1-css' href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic&display=swap&subset=latin-ext&ver=6.3.4' type='text/css' media='all' /> <script type='text/javascript' src='https://goldin.pl/wp-content/themes/elecgreen/js/typeahead.bundle.min.js' id='typeahead-bundle-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://goldin.pl/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=6.3.4' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://goldin.pl/wp-content/themes/elecgreen/js/bootstrap.min.js?ver=20150330' id='bootstrap-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://goldin.pl/wp-content/themes/elecgreen/js/slick.min.js?ver=1.8.0' id='slick-js'></script> <script type='text/javascript' id='countdown-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var elecgreen_countdown_opts = {"days":"Days","hours":"Hrs","mins":"Mins","secs":"Secs"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://goldin.pl/wp-content/themes/elecgreen/js/countdown.js?ver=20150315' id='countdown-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://goldin.pl/wp-content/themes/elecgreen/js/jquery.magnific-popup.min.js?ver=1.1.0' id='jquery-magnific-popup-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://goldin.pl/wp-content/themes/elecgreen/js/jquery.unveil.js?ver=1.1.0' id='jquery-unveil-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://goldin.pl/wp-content/themes/elecgreen/js/perfect-scrollbar.jquery.min.js?ver=0.6.12' id='perfect-scrollbar-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://goldin.pl/wp-content/themes/elecgreen/js/sliding-menu.min.js?ver=0.3.0' id='sliding-menu-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://goldin.pl/wp-content/themes/elecgreen/js/gsap.min.js?ver=3.4.1' id='gsap-js'></script> <script type='text/javascript' id='elecgreen-functions-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var elecgreen_ajax = {"ajaxurl":"https:\/\/goldin.pl\/wp-admin\/admin-ajax.php","previous":"Previous","next":"Next"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://goldin.pl/wp-content/themes/elecgreen/js/functions.js?ver=20150330' id='elecgreen-functions-js'></script> <script id="elecgreen-functions-js-after" type="text/javascript"> (function(html){html.className = html.className.replace(/\bno-js\b/,'js')})(document.documentElement); </script> <script type='text/javascript' src='https://goldin.pl/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/sourcebuster/sourcebuster.min.js?ver=8.7.0' id='sourcebuster-js-js'></script> <script type='text/javascript' id='wc-order-attribution-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wc_order_attribution = {"params":{"lifetime":1.0e-5,"session":30,"ajaxurl":"https:\/\/goldin.pl\/wp-admin\/admin-ajax.php","prefix":"wc_order_attribution_","allowTracking":true},"fields":{"source_type":"current.typ","referrer":"current_add.rf","utm_campaign":"current.cmp","utm_source":"current.src","utm_medium":"current.mdm","utm_content":"current.cnt","utm_id":"current.id","utm_term":"current.trm","session_entry":"current_add.ep","session_start_time":"current_add.fd","session_pages":"session.pgs","session_count":"udata.vst","user_agent":"udata.uag"}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://goldin.pl/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/order-attribution.min.js?ver=8.7.0' id='wc-order-attribution-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://goldin.pl/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/index.js?ver=5.9.4' id='swv-js'></script> <script type='text/javascript' id='contact-form-7-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"api":{"root":"https:\/\/goldin.pl\/wp-json\/","namespace":"contact-form-7\/v1"}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://goldin.pl/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.9.4' id='contact-form-7-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://goldin.pl/wp-content/plugins/gpt3-ai-content-generator-premium/public/js/wpaicg-form-shortcode.js' id='wpaicg-gpt-form-js'></script> <script type='text/javascript' id='wpaicg-init-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wpaicgParams = {"ajax_url":"https:\/\/goldin.pl\/wp-admin\/admin-ajax.php","search_nonce":"846751034f","logged_in":"0","languages":{"source":"Sources","no_result":"No result found","wrong":"Something went wrong","prompt_strength":"Please enter a valid prompt strength value between 0 and 1.","num_inference_steps":"Please enter a valid number of inference steps value between 1 and 500.","guidance_scale":"Please enter a valid guidance scale value between 1 and 20.","error_image":"Please select least one image for generate","save_image_success":"Save images to media successfully","select_all":"Select All","unselect":"Unselect","select_save_error":"Please select least one image to save","alternative":"Alternative Text","title":"Title","edit_image":"Edit Image","caption":"Caption","description":"Description","save":"Save","removed_pdf":"Your pdf session is cleared"}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://goldin.pl/wp-content/plugins/gpt3-ai-content-generator-premium/public/js/wpaicg-init.js' id='wpaicg-init-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://goldin.pl/wp-content/plugins/gpt3-ai-content-generator-premium/public/js/wpaicg-chat.js' id='wpaicg-chat-script-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://goldin.pl/wp-content/themes/elecgreen/js/wc-quantity-increment.js?ver=20150330' id='elecgreen-quantity-increment-js'></script> <script type='text/javascript' id='elecgreen-woocommerce-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var elecgreen_woo_opts = {"ajaxurl":"https:\/\/goldin.pl\/?wc-ajax=%%endpoint%%","enable_search":"1","empty_msg":"Unable to find any products that match the currenty query","nonce":"c87577e09e","_preset":""}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://goldin.pl/wp-content/themes/elecgreen/js/woocommerce.js?ver=20150330' id='elecgreen-woocommerce-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://goldin.pl/wp-content/plugins/cart-for-woocommerce/assets/addon/embla-carousel.min.js?ver=1.6.0' id='fkcart-carousel-js'></script> <script type='text/javascript' id='fkcart-script-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var fkcart_app_data = {"ajax_nonce":"44bdaba36e","is_preview":"","ajax_url":"https:\/\/goldin.pl\/wp-admin\/admin-ajax.php","force_open_cart":"no","open_side_cart":"no","should_open_cart":"yes","is_cart":"","is_shop":"","is_single_product":"","need_extra_slide_cart_ajax":"no","ajax_add_to_cart":"no","wc_endpoints":{"fkcart_get_slide_cart":"\/?wc-ajax=fkcart_get_slide_cart","fkcart_add_item":"\/?wc-ajax=fkcart_add_item","fkcart_update_item":"\/?wc-ajax=fkcart_update_item","fkcart_remove_item":"\/?wc-ajax=fkcart_remove_item","fkcart_apply_coupon":"\/?wc-ajax=fkcart_apply_coupon","fkcart_remove_coupon":"\/?wc-ajax=fkcart_remove_coupon","fkcart_quick_view":"\/?wc-ajax=fkcart_quick_view","fkcart_update_attributes":"\/?wc-ajax=fkcart_update_attributes"},"cookie_names":{"quantity":"fkcart_cart_qty","cart_total":"fkcart_cart_total"}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://goldin.pl/wp-content/plugins/cart-for-woocommerce/assets/js/cart.min.js?ver=1.6.0' id='fkcart-script-js'></script> <script type='text/javascript' id='eael-general-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var localize = {"ajaxurl":"https:\/\/goldin.pl\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"beb34bcbc6","i18n":{"added":"Added ","compare":"Compare","loading":"Loading..."},"eael_translate_text":{"required_text":"is a required field","invalid_text":"Invalid","billing_text":"Billing","shipping_text":"Shipping","fg_mfp_counter_text":"of"},"page_permalink":"https:\/\/goldin.pl\/plik-xml-dla-google-zakupy-jak-go-utworzyc-i-zoptymalizowac\/","cart_redirectition":"no","cart_page_url":"https:\/\/goldin.pl\/cart-3\/","el_breakpoints":{"mobile":{"label":"Mobilny Pionowy","value":767,"default_value":767,"direction":"max","is_enabled":true},"mobile_extra":{"label":"Mobilny Poziomy","value":880,"default_value":880,"direction":"max","is_enabled":false},"tablet":{"label":"Tablet Portrait","value":1024,"default_value":1024,"direction":"max","is_enabled":true},"tablet_extra":{"label":"Tablet Landscape","value":1200,"default_value":1200,"direction":"max","is_enabled":false},"laptop":{"label":"Laptop","value":1366,"default_value":1366,"direction":"max","is_enabled":false},"widescreen":{"label":"Szeroki ekran","value":2400,"default_value":2400,"direction":"min","is_enabled":false}}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://goldin.pl/wp-content/plugins/essential-addons-for-elementor-lite/assets/front-end/js/view/general.min.js?ver=5.9.20' id='eael-general-js'></script> <script type='text/javascript' id='wfco-utm-tracking-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wffnUtm = {"utc_offset":"0","site_url":"https:\/\/goldin.pl","genericParamEvents":"{\"domain\":\"goldin.pl\",\"user_roles\":\"guest\",\"plugin\":\"Funnel Builder\"}","cookieKeys":["flt","timezone","is_mobile","browser","fbclid","gclid","referrer","fl_url"]}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://goldin.pl/wp-content/plugins/funnel-builder/woofunnels/assets/js/utm-tracker.min.js?ver=1.10.12.07' id='wfco-utm-tracking-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://goldin.pl/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/zoom/jquery.zoom.min.js?ver=1.7.21-wc.8.7.0' id='zoom-js' defer data-wp-strategy='defer'></script> <script type='text/javascript' src='https://goldin.pl/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/flexslider/jquery.flexslider.min.js?ver=2.7.2-wc.8.7.0' id='flexslider-js' defer data-wp-strategy='defer'></script> <script type='text/javascript' src='https://goldin.pl/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/photoswipe/photoswipe.min.js?ver=4.1.1-wc.8.7.0' id='photoswipe-js' defer data-wp-strategy='defer'></script> <script type='text/javascript' src='https://goldin.pl/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/photoswipe/photoswipe-ui-default.min.js?ver=4.1.1-wc.8.7.0' id='photoswipe-ui-default-js' defer data-wp-strategy='defer'></script> <script type='text/javascript' src='https://goldin.pl/wp-content/plugins/bdthemes-prime-slider-lite/assets/js/bdt-uikit.min.js?ver=3.17.0' id='bdt-uikit-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://goldin.pl/wp-content/plugins/elementor/assets/js/webpack.runtime.min.js?ver=3.21.5' id='elementor-webpack-runtime-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://goldin.pl/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend-modules.min.js?ver=3.21.5' id='elementor-frontend-modules-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://goldin.pl/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/waypoints/waypoints.min.js?ver=4.0.2' id='elementor-waypoints-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://goldin.pl/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=1.13.2' id='jquery-ui-core-js'></script> <script id="elementor-frontend-js-before" type="text/javascript"> var elementorFrontendConfig = {"environmentMode":{"edit":false,"wpPreview":false,"isScriptDebug":false},"i18n":{"shareOnFacebook":"Udost\u0119pnij na Facebooku","shareOnTwitter":"Udost\u0119pnij na Twitterze","pinIt":"Przypnij","download":"Pobierz","downloadImage":"Pobierz obraz","fullscreen":"Tryb pe\u0142noekranowy","zoom":"Powi\u0119ksz","share":"Udost\u0119pnij","playVideo":"Odtw\u00f3rz wideo","previous":"Poprzednie","next":"Nast\u0119pne","close":"Zamknij","a11yCarouselWrapperAriaLabel":"Karuzela | Przewijanie w poziomie: Strza\u0142ka w lewo i w prawo","a11yCarouselPrevSlideMessage":"Poprzedni slajd","a11yCarouselNextSlideMessage":"Nast\u0119pny slajd","a11yCarouselFirstSlideMessage":"To jest pierwszy slajd","a11yCarouselLastSlideMessage":"This is the last slide","a11yCarouselPaginationBulletMessage":"Id\u017a do slajdu"},"is_rtl":false,"breakpoints":{"xs":0,"sm":480,"md":768,"lg":1025,"xl":1440,"xxl":1600},"responsive":{"breakpoints":{"mobile":{"label":"Mobilny Pionowy","value":767,"default_value":767,"direction":"max","is_enabled":true},"mobile_extra":{"label":"Mobilny Poziomy","value":880,"default_value":880,"direction":"max","is_enabled":false},"tablet":{"label":"Tablet Portrait","value":1024,"default_value":1024,"direction":"max","is_enabled":true},"tablet_extra":{"label":"Tablet Landscape","value":1200,"default_value":1200,"direction":"max","is_enabled":false},"laptop":{"label":"Laptop","value":1366,"default_value":1366,"direction":"max","is_enabled":false},"widescreen":{"label":"Szeroki ekran","value":2400,"default_value":2400,"direction":"min","is_enabled":false}}},"version":"3.21.5","is_static":false,"experimentalFeatures":{"e_optimized_assets_loading":true,"e_optimized_css_loading":true,"additional_custom_breakpoints":true,"e_swiper_latest":true,"container_grid":true,"theme_builder_v2":true,"home_screen":true,"ai-layout":true,"landing-pages":true,"e_lazyload":true,"page-transitions":true,"notes":true,"form-submissions":true,"e_scroll_snap":true,"mega-menu":true},"urls":{"assets":"https:\/\/goldin.pl\/wp-content\/plugins\/elementor\/assets\/"},"swiperClass":"swiper","settings":{"page":[],"editorPreferences":[]},"kit":{"body_background_background":"gradient","active_breakpoints":["viewport_mobile","viewport_tablet"],"global_image_lightbox":"yes","lightbox_enable_counter":"yes","lightbox_enable_fullscreen":"yes","lightbox_enable_zoom":"yes","lightbox_enable_share":"yes","lightbox_title_src":"title","lightbox_description_src":"description","woocommerce_notices_elements":[]},"post":{"id":17635,"title":"Plik%20xml%20dla%20Google%20Zakupy%20%E2%80%93%20jak%20go%20utworzy%C4%87%20i%20zoptymalizowa%C4%87%20-%20Ksi%C4%99garnia%20i%20wydawnictwo%20-%20rozw%C3%B3j%20osobisty%2C%20sukces%2C%20psychologia%2C%20osi%C4%85gni%C4%99cia","excerpt":"","featuredImage":false}}; </script> <script type='text/javascript' src='https://goldin.pl/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js?ver=3.21.5' id='elementor-frontend-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://goldin.pl/wp-content/plugins/bdthemes-prime-slider-lite/assets/js/prime-slider-site.min.js?ver=3.14.5' id='prime-slider-site-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://goldin.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/webpack-pro.runtime.min.js?ver=3.16.2' id='elementor-pro-webpack-runtime-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://goldin.pl/wp-includes/js/dist/i18n.min.js?ver=7701b0c3857f914212ef' id='wp-i18n-js'></script> <script id="wp-i18n-js-after" type="text/javascript"> wp.i18n.setLocaleData( { 'text direction\u0004ltr': [ 'ltr' ] } ); </script> <script id="elementor-pro-frontend-js-before" type="text/javascript"> var ElementorProFrontendConfig = {"ajaxurl":"https:\/\/goldin.pl\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"6d5084f11c","urls":{"assets":"https:\/\/goldin.pl\/wp-content\/plugins\/elementor-pro\/assets\/","rest":"https:\/\/goldin.pl\/wp-json\/"},"shareButtonsNetworks":{"facebook":{"title":"Facebook","has_counter":true},"twitter":{"title":"Twitter"},"linkedin":{"title":"LinkedIn","has_counter":true},"pinterest":{"title":"Pinterest","has_counter":true},"reddit":{"title":"Reddit","has_counter":true},"vk":{"title":"VK","has_counter":true},"odnoklassniki":{"title":"OK","has_counter":true},"tumblr":{"title":"Tumblr"},"digg":{"title":"Digg"},"skype":{"title":"Skype"},"stumbleupon":{"title":"StumbleUpon","has_counter":true},"mix":{"title":"Mix"},"telegram":{"title":"Telegram"},"pocket":{"title":"Pocket","has_counter":true},"xing":{"title":"XING","has_counter":true},"whatsapp":{"title":"WhatsApp"},"email":{"title":"Email"},"print":{"title":"Print"}},"woocommerce":{"menu_cart":{"cart_page_url":"https:\/\/goldin.pl\/cart-3\/","checkout_page_url":"https:\/\/goldin.pl\/checkout\/","fragments_nonce":"e0a315c9a1"}},"facebook_sdk":{"lang":"pl_PL","app_id":""},"lottie":{"defaultAnimationUrl":"https:\/\/goldin.pl\/wp-content\/plugins\/elementor-pro\/modules\/lottie\/assets\/animations\/default.json"}}; </script> <script type='text/javascript' src='https://goldin.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/frontend.min.js?ver=3.16.2' id='elementor-pro-frontend-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://goldin.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/elements-handlers.min.js?ver=3.16.2' id='pro-elements-handlers-js'></script> <div id="fkcart-floating-toggler" class="fkcart-toggler" data-position="bottom-right" style=""> <div class="fkcart-floating-icon"> <svg data-icon='cart-1' width="36" height="36" viewBox="0 0 24 24" class="fkcart-icon-checkout" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M2 2.71411C2 2.31972 2.31972 2 2.71411 2H3.34019C4.37842 2 4.97454 2.67566 5.31984 3.34917C5.55645 3.8107 5.72685 4.37375 5.86764 4.86133H20.5709C21.5186 4.86133 22.2035 5.7674 21.945 6.67914L19.809 14.2123C19.4606 15.4413 18.3384 16.2896 17.0609 16.2896H9.80665C8.51866 16.2896 7.39 15.4276 7.05095 14.185L6.13344 10.8225C6.12779 10.8073 6.12262 10.7917 6.11795 10.7758L4.64782 5.78023C4.59738 5.61449 4.55096 5.45386 4.50614 5.29878C4.36354 4.80529 4.23716 4.36794 4.04891 4.00075C3.82131 3.55681 3.61232 3.42822 3.34019 3.42822H2.71411C2.31972 3.42822 2 3.1085 2 2.71411ZM7.49529 10.3874L8.4288 13.8091C8.59832 14.4304 9.16266 14.8613 9.80665 14.8613H17.0609C17.6997 14.8613 18.2608 14.4372 18.435 13.8227L20.5709 6.28955H6.28975L7.49529 10.3874ZM12.0017 19.8577C12.0017 21.0408 11.0426 22 9.85941 22C8.67623 22 7.71708 21.0408 7.71708 19.8577C7.71708 18.6745 8.67623 17.7153 9.85941 17.7153C11.0426 17.7153 12.0017 18.6745 12.0017 19.8577ZM10.5735 19.8577C10.5735 19.4633 10.2538 19.1436 9.85941 19.1436C9.46502 19.1436 9.1453 19.4633 9.1453 19.8577C9.1453 20.2521 9.46502 20.5718 9.85941 20.5718C10.2538 20.5718 10.5735 20.2521 10.5735 19.8577ZM19.1429 19.8577C19.1429 21.0408 18.1837 22 17.0005 22C15.8173 22 14.8582 21.0408 14.8582 19.8577C14.8582 18.6745 15.8173 17.7153 17.0005 17.7153C18.1837 17.7153 19.1429 18.6745 19.1429 19.8577ZM17.7146 19.8577C17.7146 19.4633 17.3949 19.1436 17.0005 19.1436C16.6061 19.1436 16.2864 19.4633 16.2864 19.8577C16.2864 20.2521 16.6061 20.5718 17.0005 20.5718C17.3949 20.5718 17.7146 20.2521 17.7146 19.8577Z" fill="currentColor"></path> </svg> </div> <div class="fkcart-item-count" id="fkit-floating-count" data-item-count="0">0</div> </div> <div id="fkcart-modal" class="fkcart-modal" data-upsell-style="style1"> <div class="fkcart-modal-container" data-direction="ltr" data-slider-pos="bottom-right"> <div class="fkcart-preview-ui fkcart-preview-loading"> <!-- START: Modal Header --> <div class="fkcart-slider-header"> <div class="fkcart-slider-heading fkcart-panel"> <div class="fkcart-title fkcart-shimmer" style="width:40%;height:18px"></div> <div class="fkcart-modal-close"> <svg width="20" height="20" viewBox="0 0 24 24" class="fkcart-icon-close" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M4.1518 4.31359L4.22676 4.22676C4.50161 3.9519 4.93172 3.92691 5.2348 4.1518L5.32163 4.22676L12 10.9048L18.6784 4.22676C18.9807 3.92441 19.4709 3.92441 19.7732 4.22676C20.0756 4.5291 20.0756 5.01929 19.7732 5.32163L13.0952 12L19.7732 18.6784C20.0481 18.9532 20.0731 19.3833 19.8482 19.6864L19.7732 19.7732C19.4984 20.0481 19.0683 20.0731 18.7652 19.8482L18.6784 19.7732L12 13.0952L5.32163 19.7732C5.01929 20.0756 4.5291 20.0756 4.22676 19.7732C3.92441 19.4709 3.92441 18.9807 4.22676 18.6784L10.9048 12L4.22676 5.32163C3.9519 5.04678 3.92691 4.61667 4.1518 4.31359L4.22676 4.22676L4.1518 4.31359Z" fill="currentColor"></path> </svg> </div> </div> </div> <!-- END: Modal Header --> <!-- START: Modal Body --> <div class="fkcart-slider-body"> <!-- START: Reward --> <div class="fkcart-reward-panel fkcart-panel"> <div class="fkcart-reward-message fkcart-shimmer" style="width:50%;height:16px;margin:0 auto 5px;display:block"></div> <div class="fkcart-progress-wrap fkcart-shimmer" style="width:100%;height:10px"></div> </div> <!-- END: Reward --> <!-- START: Cart Item --> <div class="fkcart-item-wrap fkcart-pt-16"> <div class="fkcart--item fkcart-panel"> <div class="fkcart-image-wrapper fkcart-shimmer" tabindex="-1" aria-hidden="true"></div> <div class="fkcart-item-info"> <div class="fkcart-item-meta"> <div class="fkcart-item-title fkcart-shimmer" style="width:60%;height:15px"></div> </div> <div class="fkcart-line-item"> <div class="fkcart-quantity-selector fkcart-shimmer" style="width:88px;height:24px"></div> </div> </div> <div class="fkcart-item-misc"> <div class="fkcart-item-price fkcart-shimmer" style="width:45px;height:16px;margin-left:auto"></div> <div class="fkcart-discounted-price fkcart-shimmer" style="width:80px;height:16px"></div> </div> </div> <div class="fkcart--item fkcart-panel"> <div class="fkcart-image-wrapper fkcart-shimmer" tabindex="-1" aria-hidden="true"></div> <div class="fkcart-item-info"> <div class="fkcart-item-meta"> <div class="fkcart-item-title fkcart-shimmer" style="width:60%;height:15px"></div> </div> <div class="fkcart-line-item"> <div class="fkcart-quantity-selector fkcart-shimmer" style="width:88px;height:24px"></div> </div> </div> <div class="fkcart-item-misc"> <div class="fkcart-item-price fkcart-shimmer" style="width:45px;height:16px;margin-left:auto"></div> <div class="fkcart-discounted-price fkcart-shimmer" style="width:80px;height:16px"></div> </div> </div> </div> <!-- END: Cart Item --> </div> <!-- END: Modal Header --> <!-- START: Modal Footer --> <div class="fkcart-slider-footer"> <!-- START: Upsell style 1 --> <div class="fkcart-item-wrap fkcart-carousel-wrap fkcart-upsell-style1" style="background:#fff"> <div class="fkcart--item-heading fkcart-upsell-heading fkcart-t--center fkcart-panel"> <div class="fkcart-shimmer" style="width:50%;height:16px"></div> </div> <div class="fkcart-carousel fkcart-panel"> <div class="fkcart-carousel__viewport" data-slide-item="1" data-count="5"> <div class="fkcart-carousel__container"> <div class="fkcart--item fkcart-carousel__slide" data-key="14"> <div class="fkcart-shimmer fkcart-image-wrapper" tabindex="-1" aria-hidden="true"></div> <div class="fkcart-item-info"> <div class="fkcart-item-meta"> <div class="fkcart-item-title fkcart-shimmer" style="width:60%;height:16px"></div> <div class="fkcart-shimmer" style="width:56px;height:30px;margin-top:14px"></div> </div> </div> <div class="fkcart-item-misc"> <div class="fkcart-item-price fkcart-shimmer" style="width:45px;height:18px"></div> </div> </div> </div> </div> <div class="fkcart-carousel-dots"></div> </div> </div> <!-- END: Upsell style 1 --> <!-- START: Upsell style 2 --> <div class="fkcart-item-wrap fkcart-carousel-wrap fkcart-upsell-style2" style="background:#fff"> <div class="fkcart--item-heading fkcart-upsell-heading fkcart-t--center fkcart-panel"> <div class="fkcart-shimmer" style="width:50%;height:16px"></div> </div> <div class="fkcart-carousel fkcart-panel"> <div class="fkcart-carousel__viewport" data-slide-item="1" data-count="5"> <div class="fkcart-carousel__container"> <div class="fkcart--item fkcart-carousel__slide"> <div class="fkcart-image-wrapper fkcart-shimmer" tabindex="-1" aria-hidden="true"></div> <div class="fkcart-item-info"> <div class="fkcart-item-meta fkcart-shimmer" style="width:60%;height:16px;margin:0 auto"></div> </div> <div class="fkcart-shimmer" data-id="14" style="width:100%;height:24px;margin:10px 0 0"></div> </div> <div class="fkcart--item fkcart-carousel__slide"> <div class="fkcart-image-wrapper fkcart-shimmer" tabindex="-1" aria-hidden="true"></div> <div class="fkcart-item-info"> <div class="fkcart-item-meta fkcart-shimmer" style="width:60%;height:16px;margin:0 auto"></div> </div> <div class="fkcart-shimmer" data-id="14" style="width:100%;height:24px;margin:10px 0 0"></div> </div> </div> </div> <div class="fkcart-carousel-dots"></div> </div> </div> <!-- END: Upsell style 2 --> <!-- START: Upsell Style 3 --> <div class="fkcart-drawer fkcart-drawer-upsells fkcart-upsell-style3"> <div class="fkcart-drawer-container" style="background:#fff"> <div class="fkcart-drawer-wrap" style="background:#fff"> <div class="fkcart-drawer-heading fkcart-upsell-heading fkcart-shimmer" style="height:16px;width:100%"></div> <div class="fkcart-drawer-items"> <div class="fkcart-item-wrap"> <div class="fkcart--item"> <div class="fkcart-image-wrapper fkcart-shimmer" tabindex="-1" aria-hidden="true"></div> <div class="fkcart-item-info"> <div class="fkcart-item-meta"> <div class="fkcart-item-title"> <div class="fkcart-shimmer" style="width:80%;height:16px;"></div> </div> <div class="fkcart-item-price"><span class="fkcart-shimmer" style="width:44px;height:16px"></span></div> <div class="fkcart-shimmer" data-id="14" style="width:56px;height:30px;margin-top:10px"></div> </div> </div> <div class="fkcart-item-misc"> <div class="fkcart-item-price"><span class="fkcart-shimmer" style="width:44px;height:16px"></span></div> </div> </div> <div class="fkcart--item"> <div class="fkcart-image-wrapper fkcart-shimmer" tabindex="-1" aria-hidden="true"></div> <div class="fkcart-item-info"> <div class="fkcart-item-meta"> <div class="fkcart-item-title"> <div class="fkcart-shimmer" style="width:80%;height:16px;"></div> </div> <div class="fkcart-item-price"><span class="fkcart-shimmer" style="width:44px;height:16px"></span></div> <div class="fkcart-shimmer" data-id="14" style="width:56px;height:30px;margin-top:10px"></div> </div> </div> <div class="fkcart-item-misc"> <div class="fkcart-item-price"><span class="fkcart-shimmer" style="width:44px;height:16px"></span></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- END: Upsell Style 3 --> <!-- START: COUPON --> <div class="fkcart-coupon-area"> <div class="fkcart-panel" style="display:flex;justify-content:space-between"> <div class="fkcart-coupon-title fkcart-shimmer" style="width:130px;height:18px;margin:12px 0"></div> <div class="fkcart-coupon-icon fkcart-shimmer" style="width:16px;height:16px;margin:12px 0"></div> </div> </div> <!-- START: COUPON --> <!-- START: Order Summary --> <div class="fkcart-order-summary fkcart-panel fkcart-pt-16"> <div class="fkcart-order-summary-container"> <div class="fkcart-summary-line-item fkcart-subtotal-wrap"> <div class="fkcart-summary-text fkcart-shimmer" style="width:65px;height:18px"></div> <div class="fkcart-summary-amount fkcart-shimmer" style="height:18px;width:44px"></div> </div> <div class="fkcart-summary-line-item"> <div class="fkcart-summary-text fkcart-shimmer" style="width:210px;height:16px"></div> </div> <div class="fkcart-text-light"></div> </div> </div> <!-- END: Order Summary --> <!-- START: Checkout Button --> <div class="fkcart-checkout-wrap fkcart-panel"> <div class="fkcart-shimmer" style="width:100%;height:40px;margin:10px 0"></div> <div class="fkcart-shopping-link"> <div class="fkcart-shimmer" style="width:60%;height:16px"></div> </div> </div> <!-- END: Checkout Button --> </div> <!-- START: Modal Footer --> </div> <div class="fkcart-modal-backdrop"></div> </div> </div> </body> </html>