Zaloguj się do panelu partnera za pomocą danych użytych przy rejestracji:

 

Użyj dokładnie takich samych jakie podałeś podczas rejestracji.

Twoja nazwa użytkownika: używasz jej zawsze, kiedy się logujesz. Nie możesz jej zmienić. 

Hasło: zadbaj o to, aby nikt poza Tobą nie miał dostępu do Twojego hasła. Powinno ono być na tyle silne, aby nikt nie mógł go zgadnąć. Swoje hasło możesz zawsze zmienić po zalogowaniu.

.